Osaamisemme

Meillä on pitkäaikainen ja vankka kokemus työyhteisöjen valmentavasta kouluttamisesta ja - mentoroinnista.  Yli kymmenen vuoden ajan ovat erilaiset ryhmät ja eri asemissa olevat yksilöt saaneet selkeyttä, motivaatiota ja käytännön toimintasuunnitelmia omaan työarkeensa. Lisääntynyt itsetuntemus, muutosvoimaiset vuorovaikutustaidot ja todellinen ratkaisukeskeisyys on saanut työyhteisöt kukoistamaan. Ymmärrys siitä, että muutos lähtee aina itsestä ja toisaalta vastuu hyvästä työelämästä on aina yksilöllä, on tuonut käänteentekeviä oivalluksia työpaikoille. Oman osaamisen ja vahvuuksien oikea aikainen ja oikeanlainen käyttö luo onnistumisten kehän. Kun onnistun niin innostun!

 Meidän valmentava näkökulmamme koulutukseen ja mentorointiin tuo mahdollisuuden oppia tulevaisuuden työyhteisötaidot jo tänään. Viisas johtaminen, valmentavat esimiestaidot, avainhenkilöidenosaamisen vahvistaminen sekä oman luontaisen työtyylin tunnistaminen luovat menestyvän työyhteisön. Valmennamme sekä ryhmiä että yksilöitä. Alla vain muutamia esimerkkejä palveluistamme, sillä yleensä räätälöimme valmentavan koulutuksemme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

laiffarit_muokattu.jpg

Valmentava esimies

 

Erilaisuus työyhteisön voimavarana

 

Mentorointi esimiestyön tukena

 

Erilaisten mentorointiohjelmien koordinointi