Via Viola Oy;n toimitusjohtaja, ekonomi Päivi Immonen on, toimittuaan pitkään rahoitusalalla eri paivin_tyokuvat_125.jpg
tehtävissä ja myöhemmin vuosituhannen vaihteessa urasuunnittelun ja uraohjauksen parissa, halunnut tuoda oman asiantuntemuksensa ja ammattitaitonsa työyhteisöjen käyttöön.

Hän on kouluttautunut laajasti valmennuksen(coachingin) ja mentoroinnin saralla. Hän on kehittänyt oman työelämän- ja uravalmennuksen menetelmän, jota hän on myös opettanut eri yhteyksissä. Päivi Immonen on myös toiminut vetäjänä useissa erilaisissa mentorointiohjelmissa. Hänen kehittämänsä Valmentavan Mentoroinnin™-menetelmä yhdistää coachingin ja mentoroinnin parhaat käytännöt.

Asiakkaita löytyy sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta, mm Suomen Ekonomit, AKAVA, useita ministeriöitä, Teknos Oy, Tikkurila Oyj, Mixtra Oy, Blic Oy. Henkilövalmennettavina on isojen kansanvälisten yritysten hallitusten puheenjohtajista yksityisiin yrittäjiin.  

"Päivi on mielestäni viisas ja vahvasti läsnäoleva valmentaja/kouluttaja, jolla on terävät vaistot
vetää oikeista naruista ja saada ihmisistä esiin uusia oivalluksia. Pidän myös Päivin kunnioittavasta
ja avoimesta asenteesta! Kiitos Päivi"

 Kati Susiaho, yrittäjä, Helsinki