Kurssit ja koulutus

VALMENTAVA JOHTAJUUS

Puolen vuoden mittainen kurssi on suunnattu esimiehille, tiimien vetäjille, yritysten avainhenkilöille, asiakaspalvelun vastaaville, henkilöstöhallinnon toimijoille, työnohjaajille, kouluttajille ja konsulteille.

Koulutukseen osallistujat perehdytetään ratkaisukeskeisen coachingin perusteisiin, toimintamalleihin ja konkreettisiin toimintatapoihin monipuolisten työkalujen muodossa. Osallistujat oppivat hyödyntämään perusvalmennustaitoja omassa työssään itsetuntemuksen vahvistuessa ja vuorovaikutustaitojen kehittyessä. Koulutus antaa loistavat mahdollisuudet tuoda valmennuksellinen näkökulma osaksi omaa työtä.

Lisäksi koulutukseen osallistujat oppivat keinoja itsensä johtamisessa, elämänhallinnassa ja muutoksen läpiviennissä. 

COACHING TUTUKSI

Tiiviin neljän päivän (2+2) kurssin aikana saat käyttöösi business- ja life coachingin parhaat menetelmät merkityksellisen ja mielekkään elämän luomiseen. Opit tunnistamaan oman luontaisen työtyylisi ja elämäntehtäväsi suunnan. Käytännön harjoitusten avulla avaat aivan uuden näkökulman itseesi.

Kurssi sisältää paljon coaching-harjoituksia itsensä kehittämiseen. Koulutuspäivien aikana syvennymme itsetuntemuksen ja muutosvoimaisten vuorovaikutustaitojen hiomiseen.

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat vaikuttaa myönteisesti omaan elämäänsä positiivisen psykologian kautta. Ihmisille, jotka haluavat oppia ratkaisukeskeisyyttä sekä tekemään viisaita valintoja oman elämänsä suhteen. Kurssi on mahdollista räätälöidä työyhteisön tarpeisiin.

TYÖELÄMÄN- JA URAVALMENNUKSEN JATKO- JA SYVENTÄVÄT OPINNOT

Opintojen tarkoituksena on laajentaa osallistujien näkökulmaa työelämän muutos- ja kehittämistilanteisiin. Noin puolen vuoden mittainen kurssi on tarkoitettu valmennuksen perusosaamisen hallitseville toimijoille. Aktiivinen muutosprosessin hallinta, terve itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot ovat asioita, joiden ymmärrystä kurssilla syvennetään. Osallistujat perehdytetään  myös työelämävalmennuksen vaikuttavuutta mittaavien muuttujien käyttöön sekä mahdollisuuden käyttää niitä omissa projekteissa.

MASTER MENTOR JA MENTOROINTIOHJAAJAN KOULUTUS

Osana laajempaa työelämän kehittämishanketta koulutamme toimijoita erilaisiin mentorointiprojekteihin.

Päivi on ihana valmentaja, jonka valmennuksissa keskeistä on kunnioitus muita ihmisiä kohtaan. Lempeää huumoria viljellen Päivi pitää osallistujien mielenkiinnon yllä. Asioiden käsittely- ja esittämistapa on samoin mielenkiintoa herättävää ja ylläpitävää. Heidi Kemppainen, trainer & coach, Fonecta Oy