Valmentava  Mentorointi™

Valmentavan mentoroinnin menetelmä yhdistää coachingin ja mentoroinnin parhaat puolet. Valmentava mentorointi lähtee siitä perusajatuksesta, että paras tietotaito on jokaisen yrityksen sisällä. Sen näkyväksi tekeminen ja laajempaan käyttöön ottaminen on työyhteisölle kultaakin kalliimpaa. Ihmiset oppivat työtaidoistaan 80 % työssä ja vain 20 % työpaikan ulkopuolisessa koulutuksessa. Suunnitelmallisesti toteutettu mentorointi-ohjelma vahvistaa juuri työssä oppimista. Mentorointiin osallistuneet työyhteisöt ovat todenneet omaehtoisen kehittymisen, motivaation ja sitoutumisen kasvaneen ja henkilöstön työskentelevän tavoitteellisemmin ja tuloksellisemmin. Mentoroinnin avulla organisaatiot ovat oppineet tehostamaan toimintaansa muun muassa arvioimalla käytössään olevia toimintamalleja sekä tuomalla esiin hyviä sisäisiä käytäntöjä.

Siirrä hiljaista tietoa, tee osaaminen näkyväksi.

Valmentava mentorointi-ohjelma toteutetaan aina työyhteisön toiveitten mukaisesti ja soveltamismahdollisuuksia on useita. Yleensä ohjelman pituus on puolesta vuodesta vuoteen ja parit, aktori-mentori, tapaavat keskimäärin kerran kuukaudessa. Ohjelmissa parien määrä vaihtelee 4-30 välillä, keskimäärin ohjelmissa on yleensä 14 paria. Aktorit saavat valmennusta selkeään vuorovaikutukseen ja viestintään sekä siihen, että osaavat tuoda oikeat ja juuri heille tärkeät tavoitteet esille parikeskusteluissa. Mentorit saavat käyttöönsä valmennuksen perusmenetelmät, mikä tuo kokonaisvaltaisuutta ja mielekkyyttä mentorin rooliin. Parityöskentely on ohjelman perusta ja myös tähän valmennus tuo lisäarvoa. Parien ryhmävalmennus ohjelman alussa luo vahvan pohjan onnistumiselle. Parhaimmillaan parityöskentely selkeyttää sitä, mihin kannattaa keskittyä ja mikä on oleellista tavoitteen saavuttamisen kannalta. Parityöskentelyn on todettu myös uudistavan ja kehittävän toimintamalleja sekä lisäävän luovuutta ja työniloa. Useat parit jatkavat tapaamisiaan ohjelman jälkeenkin. Kaiken kaikkiaan mentorointi luo aitoa ja kestävää hyvinvointia työyhteisöihin.

"Päivi Immosen ammattitaito ja osaaminen loivat onnistuneet puitteet ulkoministeriön ensimmäiselle mentorointiohjelmalle. Osanottajien hyvät kokemukset kannustivat jatkamaan toisellakin ohjelmalla Päivi Immosen kanssa.
Ulkoasianministeriön johto on kokenut valmentavan mentoroinnin ministeriöön hyvin soveltuvaksi ammatillisen kehittämisen muodoksi."


Pertti Torstila
Valtiosihteeri
Ulkoasiainministeriö